Fotografi av Lena Wide

Lena Wide

Samordnare

Sjukskriven.

Presentation

Jag arbetar som administratör vid IMT och mitt arbete inkluderar ledningsstöd och studieadministration inom grund- och forskarutbildning.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter

Ledningsstöd till ledningsgruppen:

  • Registrator och arkivansvarig
  • Sekreterare i institutionsstyrelsen
  • GDPR - kontaktperson
  • Administrativt stöd till ledningsgruppen 

Studieadministration inom grund- och forskarutbildning:

  • Administrerar grund- och forskarutbildningen på IMT
  • Institutionsexpert i Ladok
  • Lisam-administratör  

Nätverk

  • Ladok-nätverk
  • Registratorsnätverk
  • GDPR-nätverk

Kollegor

Organisation