Kommunikatör vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Sedan januari 2020 tillhör jag Webb- och medialabbenheten vid Kommunikations- och marknadsavdelningen. Jag är konsult vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Mina arbetsuppgifter inom kommunikationsområdet har stor bredd och mina uppdrag är särskilt knutna till fem av IEI:s avdelningar. I kommunikationsuppdragen ingår främst arbete med avdelningarnas externa webb, forskningskommunikation, grafisk formgivning, text, foto och film. 

Jag ansvarar också för IEI:s intranät och institutionens nyhetsbrev. 

Under drygt tre års tid har jag kombinerat mitt arbete på LiU med studier på bland annat Webbredaktörsprogrammet vid Högskolan i Borås, 180 hp, och vårterminen 2020 tog jag en filosofie kandidatexamen i Informationsarkitektur (IA). Examensarbetet handlar om hur IA-faktorer påverkar webbtexters begriplighet. Uppsatsen går att ladda ner från DiVA:

"Det begriper du väl : Så kan myndigheters webbtexter bli lättare att läsa och förstå"

Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar!

Mina uppdrag är knutna till dessa avdelningar/miljöerVisa/dölj innehåll

Kommunikatörer på IEIVisa/dölj innehåll

Mina kollegor på Webb- och medialabbenheten (WEME)Visa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll