Kommunikation och grafisk formgivning

Jag arbetar som kommunikatör vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

Jag har tidigare haft befattningen informatör men sedan mars 2016 titulerar jag mig kommunikatör. Sedan 2011 har jag varit samordnare för kommunikationsfunktionen vid ISV. Idag är jag huvudansvarig för institutionens kommunikationsverksamhet.

Som kommunikatör vid ISV har jag både strategiskt och operativt ansvar. Jag bevakar att våra webbsidor är målgruppsanpassade och följer legala krav och riktlinjer.

Mina arbetsuppgifter handlar om att publicera innehåll på webben – både internt och externt – samt bygga upp ISV:s närvaro i sociala medier. Inom grafisk formgivning producerar jag informationsmaterial, till exempel flyers, broschyrer och affischer. Jag publicerar också information på TV-skärmarna inom Campus Norrköping. Bildredigering, fotografering och framtagning av avancerad infografik ingår i mina uppdrag. 

Jag arbetar dagligen i Adobe Creative Cloud och våra webbsidor byggs i Sitecore och Polopoly.

Uppdrag och nätverk

Uppdrag

  • Ingår i LiU:s nya webborganisation 2017-
  • Huvudansvarig för ISV:s kommunikationsverksamhet 2017-

Interna nätverk

  • LiU:s nätverk med kommunikatörer/webbansvariga
  • Filosofiska fakultetens webbredaktörsnätverk
  • Medicinska fakultetens webbgrupp


Fotografering

Kommunikation inom VS

Följ oss på Instagram

Instagram ISV #liu_isv

#liu_isv 

Välkommen till ISV:s Instagramkonto!  Här kan du följa det som händer på institutionen.

instagram.com/liu_isv

Har du frågor om Instagram - kontakta mig linda.fredrikson@liu.se

Relaterat innehåll