Kommunikation och grafisk formgivning

Jag arbetar som kommunikatör vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

Jag har tidigare haft befattningen informatör men sedan mars 2016 titulerar jag mig kommunikatör. Sedan 2011 har jag varit samordnare för kommunikationsfunktionen vid ISV. Idag är jag huvudansvarig för institutionens kommunikationsverksamhet.

Som kommunikatör vid ISV har jag både strategiskt och operativt ansvar. Jag bevakar att våra webbsidor är målgruppsanpassade och följer legala krav och riktlinjer.

Mina arbetsuppgifter handlar om att publicera innehåll på webben – både internt och externt – samt bygga upp ISV:s närvaro i sociala medier. Inom grafisk formgivning producerar jag informationsmaterial, till exempel flyers, broschyrer och affischer. Jag publicerar också information på TV-skärmarna inom Campus Norrköping. Bildredigering, fotografering, filmuppdrag och framtagning av avancerad infografik ingår i mina uppdrag. 

Jag arbetar dagligen i Adobe Creative Cloud och våra webbsidor byggs i Sitecore och Polopoly.

Från och med den 1 september 2017 studerar jag informationsarkitektur vid Högskolan i Borås (180 hp).

Den 10 juni 2019 börjar jag arbeta heltid som kommunikatör vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Uppdrag och nätverk
Visa/dölj innehåll

Uppdrag

  • Ingår i LiU:s nya webborganisation 2017-
  • Huvudansvarig för ISV:s kommunikationsverksamhet 2017-

Interna nätverk

  • LiU:s nätverk med kommunikatörer/webbansvariga
  • Filosofiska fakultetens webbredaktörsnätverk
  • Medicinska fakultetens webbgrupp


Jag jobbar med kommunikation inom dessa verksamheter
Visa/dölj innehåll

Följ oss på sociala medier!

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll