Ekonom

Jag arbetar främst mot Avdelningen för barn och kvinnors
hälsa (BKH), Avdelningen för neuro- och inflammationsvetenskap (NIV) samt
Avdelningen för logopedi, audiologi och otorhinolaryngologi (LOA). 

Mina arbetsuppgifter

  • Övergripande ekonomiskt ansvar gentemot ovannämnda avdelningar
  • Bokslut
  • Analyser
  • Projektbudget
  • Projektuppföljning
  • Ekonomisk redovisning till finansiärer
  • EU-projekt

OrganisationVisa/dölj innehåll