Mervärden av biogasanläggningar

Vilka mervärden fås av biogasanläggningar? Jag undersöker vilka mervärden biogasproduktion av biprodukter i framförallt livsmedelsindustrin ger. 

Tanken är att undersöka vilka fördelar som ges inom alla hållbarhetsaspekter, miljömässiga, ekonomiska och sociala. Fokus kommer inte enbart ligga på fördelar från produkterna biogas och bio-gödsel. Studien ska även se om andra fördelar finns för de företag som samarbetar med biogasanläggningen, eller om kommunen har identifierat mervärden tack vare biogasanläggningen.

CV

Civilingenjörsexamen i ekosystemteknik vid Lunds tekniska högskola, 2015 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Handledare Visa/dölj innehåll

Läs mer om biogasforskning vid LiU Visa/dölj innehåll