Vad gör jag som forskningskoordinator?

Jag arbetar som forskningskoordinator på Forum Östergötland. I min roll hjälper jag forskare som arbetar med kliniska studier.

Jag har arbetat på Forum Östergötland sedan 2013 och dessförinnan på två olika läkemedelsföretag. Jag arbetar dels som monitor som kvalitetskontrollerar kliniska prövningar men håller också i kurser angående GCP etc.

I min roll som rådgivare hjälper jag till att skriva patientinformationer, etikansökningar, protokoll och ansökningar till Läkemedelsverket. Jag finns här som ett bollplank och stöttning vid uppstart av studie och utformande av dokumentation.

CVVisa/dölj innehåll

•  Magisterexamen i Biomedicin vid Karolinska Institutet
•  Examensarbete vid Victor Chang Cardiac Research Institute, Sydney, Australien
•  Clinical Trial Associate Amgen 2009–2011
•  Clinical Manager Amgen 2010–2011
•  Clinical Trial Associate, Janssen 2012–2013
•  Utbildad inom GCP 2013
•  Certifierad monitor 2014
•  Diverse vidareutbildningar inom kliniska prövningar vid Apotekarsocieteten etc.

Min arbetsplatsVisa/dölj innehåll