Bildning och datorer

Min avhandling belyste folkbildningens historiska roll för digitaliseringen av medborgare under åren 1948-2018. Ett huvudresultat är kunskap om hur folkbildning och föreställningar om folkbildning fungerat som en historisk och nutida universallösning. Dels för att söka förekomma förutsedda problem med datorisering men också för att realisera samhälleliga förhoppningar med datorer. Den visar således hur föreställningar om utbildning är en viktig del av sociotekniska föreställningar. Den visar samtidigt på hur föreställningar om utbildning också rymmer sociotekniska föreställningar. Tillsammans skapar det ökad förståelse för hur den digitala medborgaren är en historisk produkt och effekt av utbildningsföreställningar och politisk styrning snarare teknisk innovation och användning. Min forskning har därefter varit inriktad på att undersöka föreställningar om autonoma system och epistemisk orättvisa.

 

Forskningsprojekt

Medverkande forskare i Education and the European Digital Agenda - Switzerland, Germany and Sweden after 1970.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

Lina Rahm, Song-ee Ahn (2020) Digitalisering Om vuxenutbildning och vuxnas studier , s. 357-377

2019

ForskningVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

Relaterade forskareVisa/dölj innehåll