Administratör för avdelningen Interaktiva och Kognitiva System (HCS).

Jag sysslar huvudsakligen med forskningsadministration och ekonomi. Jag deltar även ibland i universitetets upphandlingar.

Medarbetare Verksamhetsstöd
Visa/dölj innehåll

Om avdelningen
Visa/dölj innehåll

Om HCS
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll