Administratör för avdelningen Interaktiva och Kognitiva System (HCS)

Jag är anställd administratör på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap.

Jag sysslar huvudsakligen med forskningsadministration och ekonomi. Jag deltar även ibland i universitetets upphandlingar.

Kollegor på Verksamhetsstöd Visa/dölj innehåll

Min arbetsplats Visa/dölj innehåll