Administratör för avdelningen Interaktiva och Kognitiva System (HCS).

Jag sysslar huvudsakligen med forskningsadministration och ekonomi. Jag deltar även ibland i universitetets upphandlingar.

Medarbetare Verksamhetsstöd Visa/dölj innehåll

Om avdelningen Visa/dölj innehåll

Om HCS Visa/dölj innehåll

Om institutionen Visa/dölj innehåll