Administratör för avdelningen Interaktiva och Kognitiva System (HCS).

Jag sysslar huvudsakligen med forskningsadministration och ekonomi. Jag deltar även ibland i universitetets upphandlingar.

Medarbetare Verksamhetsstöd

Om avdelningen

Om HCS

Om institutionen