Ekonom vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Jag arbetar operativt och konsultativt inom ekonomiområdet, tillämpar regelverk och tar fram rutiner och processer.

Inom mitt ansvar finns:

  • Budget och kalkyler
  • Bokslut
  • Ekonomiska prognoser, analyser, uppföljning
  • Stöd i ekonomiska frågor
  • Ekonomiska rapporter
  • EU-projekt

Ekonomifunktionen vid IEI

Organisation