Arbetsuppgifter

Ledningsstöd till prefekten

 • Administrativt stöd till prefekten och ledningen

 • Avtalssamordnare
 • Sekreterare i institutionsstyrelsen
 • Sekreterare i Samrådet
 • Medlem i VS Utvecklingsgrupp
 • Registrator

Studieadministration inom grundutbildning

 • Administrerar grundutbildning inom området Fysik
 • Ombokare schema/lokaler för IFM

Studieadministration inom forskarutbildning

 • Ladokrapportering för forskarutbildningen vid IFM

Nätverk

 • LiUs nätverk för registratorer
 • Forskarutbildningsadministratörer inom LiU

Organisation
Visa/dölj innehåll