Arbetsuppgifter

Ledningsstöd till prefekten

  • Administrativt stöd till prefekten
  • Avtalssamordning
  • Överenskommelser om kostnadsfördelning mellan bokslutsenheter
  • Sekreterare i institutionsstyrelsen
  • Registrator

Studieadministration inom forskarutbildning

  • Ladokrapportering för forskarutbildningen vid IFM 

Nätverk

  • LiUs nätverk för registratorer
  • Forskarutbildningsadministratörer inom LiU
  • Avtalshantering vid LiU 

Organisation