Arbetsuppgifter

Ledningsstöd till prefekten

  • Administrativt stöd till prefekten och ledningen
  • Avtalssamordning
  • Sekreterare i institutionsstyrelsen
  • Sekreterare i Samrådet
  • Medlem i VS Utvecklingsgrupp
  • Registrator

Studieadministration inom forskarutbildning

  • Ladokrapportering för forskarutbildningen vid IFM 

Nätverk

  • LiUs nätverk för registratorer
  • Forskarutbildningsadministratörer inom LiU
  • Avtalshantering vid LiU 

OrganisationVisa/dölj innehåll