Presentation

Arbetsuppgifter

  • Utbildningsadministratör för termin 1 – 4 på fysioterapeutprogrammet
  • Administratör för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • Resebokningar
  • Reseräkningar
  • Postansvarig
  • Sekreterare för samverkansgruppen

Relaterade verksamheter