Varför betalar människor skatt - och varför inte?

Skatter är spännande! Som antropolog intresserad i ekonomiska företeelser utgår jag från att byten skapar relationer. Beskattning är ett speciellt slags byte–med staten­–men ett byte som involverar många sociala aspekter. 

Hur görs beskattning möjlig i en demokrati? Varför betalar vi skatter och varför fuskar vi med dem? Jag adresserar dessa frågor genom att studera vad som händer och vilka redskap som används i gränssnittet mellan den enskilde individens värderingar och prioriteringar, statens regleringar och samhällets institutioner.

Publikationer

CV

Forskning

Ny bok

Avhandling

Jag disputerade  i socialantropologi på Stockholms universitet med en avhandling  "Illegal yet Licit", om hur en grupp människor skapar mening med sina köp av svart arbete och därmed definierar sitt förhållande till det svenska samhället. 

Överordnat ställde jag frågor om vilka sociala praktiker och värderingar gör att svartköp kan rättfärdigas och på vilket sätt spelar den formella ekonomins brister en roll? Hur är köp av svart arbete del av människors leverne och samhällssyn i dagens Sverige? 

Avhandlingen väckte frågor om hur beskattning av tjänster tillämpas i skärningspunkten mellan det privata och det offentliga. Detta gränsland fortsätter jag att utforska, men nu genom att se på vilka faktorer som gör att vissa transaktioner skall beskattas och andra inte.

 

Undervisning

Jag undervisar i vetenskapsteori, kvalitativa metoder och ekonomisk antropologi, t.ex. "Anthropology of the Global Economy" på socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Tillsammans med Karin Thoresson, VTI Linköping, har jag utvecklat och hållt en kurs i kvalitativa metoder för Skatteverkets analytiker. 

Relaterat innehåll