Återtillverka och spara resurser

När en lastbilsmotor skrotas och byts ut är de allra flesta delarna, eller cirka 80 procent, i gott skick, ändå skrotas hela motorn. Genom att istället använda de delar som fungerar och bara bearbeta eller byta ut det som behöver ersättas kan man minska koldioxidutsläppen från tillverkningen av en lastbilsmotor med 80 procent.

Våra dagliga liv och vår välfärd baseras i mångt och mycket på produkter och vår fortsatta välfärd hänger på att vi producerar, hanterar och använder dessa produkter på ett hållbart sätt. Återtillverkning är en industriell process där man återställer använda produkter till nyskick. Men få produkter är designade för återtillverkning, vilket försvårar, eller till och med förhindrar återtillverkning.

Processen för återtillverknings består av flera karakteristiska steg så som inspektion, rengöring, demontering, återmontering och testning för att säkerställa att produkten är i samma skick som en ny produkt (bild 1). Den arbetsintensiva återtillverkningsprocessen ställer därför särskilda krav på produktdesignen. Dessvärre saknas ofta information om i vilket skick de använda produkterna är i när de kommer till återtillverkaren, vilket försvårar bedömningen av vilka produkter och komponenter som kan återtillverkas.

Utmaningar och möjligheter med återtillverkning.Bild 1. Generell bild av hur återtillverkning går till och vilka utmaningar (rött) och möjligheter (grönt) som finns med återtillverkning. Copyright: Louise Lindkvist

Information från de tidigare faserna i produktlivscykeln (se bild 2) skulle kunna underlätta och effektivisera återtillverkningsprocessen. Dessutom skulle feedback från återtillverkarna tillbaka till produktutvecklarna kunna förbättra nästa generation av produkter och anpassa dem bättre för återtillverkning.

En produkts livscykel med möjliga informationsflöden och återtagningsprinciper.Bild 2. En förenklad bild av en produktlivscykel med möjliga informationsflöden och återtagningsprinciper. Copyright: Louise Lindkvist

I min forskning har jag studerat informationsflöden i olika värdekedjor som både producerar nya produkter och återtillverkar. Jag har sett att återtillverkare inte är tillräckligt inblandade i informationsutbytet som sker under produktlivscykeln och därför saknas ofta relevant information så som ritningar. Dessutom saknas i de fall jag studerat kanaler för att återföra information från återtillverkning till produktdesign.

Jag vill skapa metoder för att återtillverkning ska kunna bli mer involverat i informationsutbytet i produktlivscykeln. Med produkter designade för den unika återtillverkningsprocessen, samt med rätt information tillgänglig för återtillverkarna, kan återtillverkningsprocessen effektiviseras. Detta möjliggör att fler produkter kan återtillverkas, vilket bidrar till att skapa mer hållbara produktflöden och värna om vår planet.

 

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

Examina

  • Licentiat i Industriell Produktion LiU 2014
  • Examen Ergonomisk Design och Produktion LTU 2011

Utmärkelser

Best paper Award för artikeln "Exploring the Use of Product Life-Cycle Information in Two Value Chains Including Remanufacturing” under EcoDesign2013 i Sydkorea 

Undervisning

Undervisar i hållbar produktion, lean produktutveckling och handleder i kurser med produktutvecklingsprojekt.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Publikationer i kronologisk ordning

2019

2016

Organisation
Visa/dölj innehåll