VFU på Sjuksköterskeprogrammet

Jag är biträdade programansvarig på Sjuksköterskeprogrammet med särskilt ansvar för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Jag är också kursansvarig för flera av våra uppdragsutbildningar.

Uppdragsutbildningar

Relaterat innehåll

Utbildningsprogram