Presentation

Publikationer

2012

Louise Svensson

Missnöje, lojalitet och missnöjeslojalitet inom arbetsorganisationen

Konferensbidrag

2010

Louise Svensson

Mobbning i arbete: Arbetsorganiseringens inverkan på handlingsutrymmet och mobbningsprocessen

Rapport

2005

Anders Bruhn, Martin Lind, Louise Svensson

Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan: en fallstudie

Rapport