För att möta energi- och hållbarhetsmål ställs idag allt högre krav på nyproduktion av såväl samhället som den enskilda bostaden. Byggnader är designade och presenterade som energismarta helhetslösningar, men vad händer när bostaden blir bebodd?

Den svenska byggsektorn står för lite drygt 40% av Sveriges totala årliga energiförbrukning. Den största bidragande faktorn är uppvärmning av fastigheter, vilket betyder att det finns stora besparingsmöjligheter av energi i denna kategorin. 

Energismarta hus, så som lågenergihus, passivhus och plusenergihus, blir allt vanligare i nyproduktioner i Sverige. Gemensamt för dessa hus är att de konstruerade för att ta till vara på värmen från bland annat solen och hushållens aktiviteter, vilket gör att energiförbrukning från uppvärmning minskar drastiskt. Men, vad händer när bostaden blir bebodd? Vilka upplevelser av den energismarta bostaden har de boende? Finns det ytterligare förbättringspotential i designen av energismarta hus om användarperspektivet lyfts?

Att få en ökad förståelse för hur människors livsstil påverkar och påverkas av ett energismart boende kan ligga till grund för fortsatt utveckling av hållbara bostäder.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

HandledareVisa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

ForskningsnätverkVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll