LiU Donation

LiU Donation är navet för alla möjliggörare som vill utveckla en relation och stötta LiU som lärosäte. Vi koordinerar uppdrag i syfte att nyttiggöra forskning som gör skillnad för såväl givare, LiU som lärosäte samt för samhället i stort.

I mitt uppdrag som fundraisingkoordinator arbetar jag med omvärldsbevakning och ”prospect research” samt med LiU Donations databas och administrativa processer. Tillsammans med teamet LiU Donation så arrangerar jag också möten och evenemang med våra betydelsefulla givare och LiU-vänner. 

----------------
LiU Donation tillhör Samverkansenheten som är en del av Internationaliserings- och samverkansavdelningen (ISA). Här utvecklas samverkan kring utbildning, forskning och innovation i syfte att utveckla universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap med omgivande samhälle

Medarbetare vid LiU Donation

 
Fotografi av Kristina Lyngenberg

Kristina Lyngenberg

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 
 
Fotografi av Marina Keteli

Marina Keteli

Fundraisingkoordinator

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 
 
Fotografi av Johan Böök

Johan Böök

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF)

Samverka med LiU

Min avdelning