LiU Donation

LiU Donation är navet för alla möjliggörare som vill etablera kontakt, utveckla relationer och stötta LiU som lärosäte. Vi koordinerar uppdrag i syfte att nyttiggöra forskning som gör skillnad för såväl våra givare, LiU som lärosäte samt för samhället i stort.

I mitt uppdrag som fundraisingkoordinator arbetar jag med omvärldsbevakning och ”prospect research”. Jag har ett operativt och administrativt ansvar för att säkerställa LiU:s processer och rutiner för fundraising och är "key-user" för LiU Donations databas. Tillsammans med teamet LiU Donation så arrangerar jag också möten och evenemang med våra betydelsefulla givare och LiU-vänner. 

LiU Donation tillhör samverkansenheten som är en del av Internationaliserings- och samverkansavdelningen (ISA). Här utvecklas samverkan kring utbildning, forskning och innovation i syfte att utveckla universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap med omgivande samhälle.

Medarbetare vid LiU Donation

Samverka med LiU

Min avdelning