6/2007: Article published in Applied Physics Letters on p-type ScN

Jag är specialiserad på aberration-korrigerade högupplöst transmissionselektronmikroskopi (TEM). I min forskning vid Linköpings universitet fokuserar jag på specifika frågor inom tillämpad materialvetenskap genom en rad avancerade TEM-bildbehandlings- och spektroskopitekniker, särskilt inom området funktionella tunnfilmer och gränssnitt för metaller, halvledare, nitrider, supergitter och liknande. Bland annat undersöker jag för närvarande termiska egenskaper, diffusionsfenomener, mikrostrukturutveckling under glödgning och optiska egenskaper hos nitrida multilager och supergitter.

Du kan läsa mer om min forskning i min engelska presentation.

Aktuellt

11/2017: Artikel publicerad i Journal of Materials Science
11/2017: Seminarieföredrag vid Weizmann Institute of Sciences, Israel, Department of Materials and Interfaces, 1 November 11:00
10/2017: Seminarieföredrag vid UNSW Sydney, Australia, Mark Wainwright Analytical Centre, 13th October 10:00
8/2017: Artikel publicerad i Physical Review Materials
8/2017: Presentation (inbjuden) vid MC Lausanne 2017 (Dreiländertagung)
6/2017: Artikel publicerad i Applied Physics Letters om p-type ScN
6/2017: Presentation "Plasmonic properties of nitride multilayers" vid MC Lausanne 2017 (Dreiländertagung)
5/2017: Pressrelease om nypublicerat arbete om Dislocation-pipe diffusion, på svenska och engelska
4/2017: Presentation vid PICO symposium organiserat av ERC Juelich
3/2017: Påbörjat projekt med B. Saha, UC Berkeley, finansierat av STINT

Relaterat