Praktikforskare och innovatör

Aktionsforskning, pragmatisk problemlösning med hjälp av praktisk teori, är mitt metodval.

Jag använder gärna berättelser för att bära kunskap mellan praktik och akademi. Mitt orkestrerande ledarskap passar bra för forskning och innovation och jag använder det även i min undervisning.

I min undervisning är det viktigt för mig att studenterna får komma ut i praktiken. Jag vill visa dem praktikens komplexitet, som de behöver hantera som reflekterande praktiker efter examen.

Jag är initiativtagare och ledare av Praktikforskarna där vi samorganiserar forskare och reflekterande praktiker som är intresserade av digitalisering utifrån en organisatorisk ansats. Vi fokuserar på organisationers ”inre liv”, i syfte att öka närvaro och aktivitet i ett digitaliserat samhälle.


Samverkan Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2019

2018

2017

Utbildning Visa/dölj innehåll

CV i korthet Visa/dölj innehåll

  • Senior digitaliseringsexpert, Kriminalvården, 2017-
  • Associerad forskare, Karolinska Institutet, Health Informatics Centre (HIC) 2014-2016
  • Programledare, Innovationslabbet för e-Hälsa,  Karolinska universitetssjukhuset, 2013-2016
  • Adjungerad lektor, Linköpings universitet, 2008-
  • Grundare, företagsledare och innovatör, På AB, 1997-2011
  • Initiativtagare och ledare av Kunskapsinitiativet om systemförvaltning, Linköpings universitet och På AB i samverkan, 2008-2013

Organisation Visa/dölj innehåll