Arbetsliv, organisatorisk förändring och entreprenörskap

Malin Tillmar är professor i företagsekonomi och forskar om förändring av organisationer, och förutsättningar för entreprenörskap i olika typer av organisationer och sammanhang. Genomgående teman rör i vilka sammanhang det finns utrymme för entreprenörskap och i vilka sammanhang strukturer – av materiella, sociala, eller diskursiva slag – är mer avgörande.

Forskning om entreprenörskap och organisatorisk förändring i arbetslivet

Ett av Malin Tillmars intressen är att lyfta fram och förstå entreprenörskap som ligger i tiden, men som inte uppmärksammas i gängse forskning. Entreprenörskap och organisatorisk förändring på tillväxtmarknader, och då i synnerhet de Östafrikanska, är sådana exempel. Förutsättningar och villkor för kvinnors företagande är ett annat fokusområde. 

Interaktivt orienterad forskning om organisatorisk förändring och entreprenörskap är teman som förenar forskargruppen MORE (Mobility and Organization in Research into Entrepreneurship) som Malin Tillmar har lett de senaste fem åren. Förutom dessa perspektiv tillhör inter-organisatoriska relationer och förtroende samt genus Tillmars kompetensområden. Inom ramen för forskningsfältet ’genus och entreprenörskap’ är hon en av fyra forskare i det nationella excellence centret EMBLA (se vidare www.emblaresearch.se).

Interaktiv forskning och tvärkulturella jämförelser

Med sin bakgrund på Arbetslivsinstitutet och som biträdande enhetschef för HELIX VINN Excellence Centre har Malin Tillmar arbetat med såväl interaktiv som mångvetenskaplig forskning om arbetslivet. Tillmar har även framhållit den teoriutvecklande potentialen i tvärkulturella fallstudier. Samverkan med de omgivande samhället är dock en stark drivkraft i hennes arbete. 

 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2018

Relaterad forsking
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationer
Visa/dölj innehåll