Reproduktiva signaler - Vilken typ av signalering är inblandad i spermiens överlevnad? 

Ett av de specifika målen är att studera sädesvätskans roll, framförallt dess innehåll av små RNA molekyler och de signaleringsmekanismer som är viktiga för spermans och embryots överlevnad i de kvinnliga könsorganen.

Det kvinnliga systemet måste hantera en del utmaningar, allt från den främmande sperman, till embryots implantation och placentans bildning.

Som svar på dessa komplexa utmaningar har förändringar i genuttryck, särskilt i kvinnans immunförsvar, varit associerade till en status av relativ tolerans, samtidigt som det sker en urvalsprocess under spermiernas resa genom hela det kvinnliga könsorganet.

Receptorer på spermiemembranet, små RNA molekyler (fria-, exosom- eller spermie associerade) och andra molekyler kan ha viktiga roller i denna "kvinnliga-manliga förståelse". Spermiekvaliteten hos människan har dock dramatiskt försämrats på västra halvklotet, vilket kräver assistans vid fortplantning.

Relevanta parametrar av spermiekvalitén måste noggrant undersökas och diagnostiseras för att fastställa orsakerna bakom denna försämring. Ett exempel är DNA-stabilitet, en valfri parameter enligt WHO-spermiediagnostik, vars relevans för embryonalutvecklingen är uppenbar.


PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

Om migVisa/dölj innehåll

Besök min ResearchGate profil.

OrganisationVisa/dölj innehåll