Digitalisering för krisfrivillighet

Sverige blev tagen på sängen i och med skogsbränderna sommaren 2018. Det brann i en helt oförutsedd omfattning och befintliga resurser inom Sveriges räddningssystem var otillräckliga utifrån händelsens omfång.

Redan under tidigare kriser har förekomsten av och värdet av krisfrivillighet uppmärksammats, t.ex. vid skogsbränderna i Västmanland 2014 och flyktingkrisen 2015. Men medvetenhet om behovet av krisfrivillighet i många olika skepnader växer, dels genom erfarenheterna från skogsbränderna 2018, dels mot bakgrunden av ökat betoning på att stärka krisberedskap i samhället inför en mångfald av möjliga händelser så som klimatpåverkan, terrorism eller krig.

Tidigare forskning om informationssystem och digitalisering har utforskat ett flertal digitala lösningar som skulle kunna komma krisfrivilligheten till gagn. Men det har också uppmärksammats att många av dessa lösningar aldrig blir implementerad. En tanke är att det kan bero på att lösningarna inte bygger på tillräcklig kunskap om vad som är relevant att digitalisera för att möjliggöra krisfrivillighet.

Min forskning syftar därför i ett första skede till att söka förstå hur krisfrivillighet utövas i praktiken och vad som påverkar den. Detta för att kunna föreslå vad som kan vara relevant att digitalisera och i förlängningen ge input till design av nödvändiga informationssystem för krisfrivillighet.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

Uppdrag

  • Doktorand, Linköpings universitet 2017-
  • Verksamhetskonsult, CGI Sverige AB, 2008-2017
  • Statistiker, Linköpings universitet 2008
  • Analytiker, Integrationsverket 1999-2007

Akademiska meriter

  • Fil.kand. i Statistik och Dataanalys, Linköpings universitet, 2008
  • Fil.mag. i Sociologi, Linköpings universitet, 1999

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll