Controller vid ISV

Jag arbetar som controller vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) och är ansvarig för ekonomifrågorna vid ISV.

Vi ISV finns en central ekonomigrupp där jag har samordningsansvaret. Jag stöttar institutionens ledning i ekonomifrågor och sammanställer bland annat bokslut och budget för hela ISV.

Ekonomigruppen vid ISV
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll