Som doktorand inom pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande och knuten till Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning, intresserar jag mig för frågor om hur folkbildningspraktiker relaterar till formandet av kollektiva identiteter inom politiska rörelser.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur politiska partier i Sverige och Spanien väljer att strukturera interna utbildningssituationer och i vilket syfte de gör dessa val i form och innehåll. Hur är internutbildningar strukturerade? I vilket syfte används internutbildningar? Vilken roll har interna utbildningar för att skapa en gemensam politisk kollektiv identitet? Dessa frågeställningar belyser edukativa praktikers roll inom partier; genom att analysera hur partiers internutbildningar är strukturerade går de att åskådliggöra hur partier konstruerar en gemensam känsla av ’vi’ som får individer att engagera sig politiskt.