Folkbildning, rörelser och formandet av kollektiva identiteter

Hur kan rörelser använda sig av utbildningssituationer för att forma och mobilisera medlemmar?

Som doktorand inom pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande och knuten till Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning, intresserar jag mig för frågor om folkbildning, politiska rörelser och mobiliseringsstrategier.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur politiska partier i Sverige och Spanien väljer att strukturera interna utbildningssituationer för sina medlemmar. I vilket syfte används och hur struktureras internutbildningar? Vilken roll har interna utbildningar för att skapa en gemensam politisk kollektiv identitet?

Publikationer

2022

Organisation