Presentation

Jag är sedan februari 2015 doktorand inom ramen för projektet Mobbningens sociala och moraliska processer: En fyraårig longitudinell studie. I projektet följer vi drygt 2000 elever över fyra års tid, från årskurs 4 till och med årskurs 8. Mobbning behöver förstås som ett samspel mellan individuella och kontextuella faktorer och projektet undersöker vi hur ett sådant samspel kan se ut. 

Publikationer

2022

2021

2020

Relaterad forskning

Relaterade forskare

Organisation