Tensordekomposition för färgbildssegmentering av brännskador

Under de senaste decennierna har det funnits en konstant efterfrågan gällande forskning på brännskador och viktiga framsteg behöver fortfarande göras för att uppnå effektivare stabilisering och minska dödligheten hos patienter med denna typ av skador. Utvärdering av brännskador, som är en viktig uppgift för kirurgisk hantering, är i stor utsträckning beroende av riktigheten i mätningar av skadans område och djup. Automatiserad kvantifiering av dessa parametrar spelar en viktig roll i att minska uppskattningsfel som uppstår vid klinisk hantering. Automatisk beräkning av brännskadeområden görs genom bildsegmentering. Jag har arbetat med en ny segmenteringsmetod för bilder av brännskador. De föreslagna metoderna utnyttjar en metod för tensordekomposition av färgbilder baserad på vilka effektiva texturegenskaper som kan extraheras för klassificering. Experimentella resultat har visat att den föreslagna metoden överträffar andra kända metoder, inte bara när det gäller segmenteringsnoggranhet uran också beräkningshastighet.

Ladda ner MATLAB-kod för implementering av den föreslagna metoden.

Läs hela publikationen.

 

 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

2019

ForskningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll