Delaktighet i vardagen

I min forskning har det varit viktigt att se på delaktighet i vardagen. Jag har forskat inom äldreområdet och inom rehabilitering efter stroke. Det har innefattat personer med olika funktionsnedsättningar, anhöriga och arbetsterapeuter/fysioterapeuter inom rehabilitering. Kvalitativ forskning har varit mitt största fokus då det därigenom går att nå personernas upplevelse och uppfattning om olika fenomen och situationer. Till exempel hur det är att bo på ett särskilt boende för äldre, att använda teknik, Virtual reality etc.

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

Utbildning

 • 2002 Arbetsterapeutexamen, Linköpings Universitet
 • 2011 Masterexamen, arbetsterapi, Linköpings universitet
 • 2019 Medicine doktorsexamen, Karolinska Institutet

Anställningar

 • 2020-02-01 till 2021-01-31 Universitetsadjunkt, arbetsterapeututbildningen, Karolinska Institutet
 • 2019-06 till 2020-03 Biträdande forskare (postdoc) på Göteborgs Universiet/ Sahlgrenska akademin
 • 2014-06 till 2019-05 Doktorand på Karolinska Institutet.
 • 2010-07-01 till 2014-06-30 Universitetsadjunkt, arbetsterapeututbildningen, Linköpings Universitet.
 • 2003-06-01 to 2010-06-30 Arbetsterapeut, Nyköpings kommun

Utbildningsuppdrag

 • Kursansvarig Termin 2 arbetsterapeutprogrammet
 • Basgruppshandledare på arbetsterapeutprogrammet och på IPL
 • Handleder examensarbeten på grund- och avancerad nivå
 • Föreläsare/seminarieledare
 • Kontaklärare under VFU

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Forskning Visa/dölj innehåll

Kollegor Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll