Jag arbetar som administratör vid Institutionen för systemteknik (ISY) och avdelningarna Fordonssystem, Elektroniska kretsar och system, samt Verksamhetsstöd.

Min huvuduppgift är att vara ett stöd för doktorander och handledare inom den administrativa delen. Jag utför även resebokningar, inköp, beställningar och arbetsuppgifter i ekonomisystemet Raindance.
Dessutom jobbar jag med enklare ändringar med schema/lokaländringar i TimeEdit.

  • Är utbildad inom Hjärt- och lungräddning.

Mina avdelningar och institution Visa/dölj innehåll