HR-partner och registrator vid UB

Jag coachar och stöttar chefer, medarbetare och grupper inom bland annat:
• strategiskt HR-arbete
• rekrytering och personalförsörjning
• anställningsvillkor och arbetsrätt
• kompetensutveckling
• hälsa och rehabilitering
• arbetsmiljö och lika villkor
• diarieföring

Andra kontaktpersoner inom universitetsbibliotekets HR- och ledningsfunktion
• Anette Jangenstedt, HR-partner
• David Lawrence, överbibliotekarie
• Kristin Krantz, biträdande överbibliotekarie