Maria Hansevi

Presentation

Maria Hansevi är doktorand vid Tema Q och arbetar med avhandlingsprojektet Working out a common past for European Union Integration – discourses and actor-networks in the creation of the European Heritage Label and the House of European History, som undersöker hur EU och dess organ har förhandlat, skapat och brukat kulturarv och idéer om gemensamt förflutet i ansträngningarna för att stärka EU:s roll och skapa inre samhörighet bland unionens medborgare.

Forskning på Tema Q