Inom klinisk audiologi som leg audionom intresserar jag mig för nya rehabiliteringsstrategier och förbättrad förståelse för åldersrelaterade hörselnedsättningar.

Inom forskningsområdet kognitiv hörselvetenskap är jag delaktig inom forskningsstudien ”Lyssningsmiljö för ett hälsosamt åldrande”, god auditiv ekologi för ett aktiv och hälsosamt åldrande. I forskningsprojektet undersöks vilka lyssningsmiljöer äldre vistas i och vilka som upplevs utmanande. Hörapparater hjälper inte alltid fullt ut i mer krävande lyssningssituationer.

Den nya kunskapen om auditiv ekologi kan användas i utformning av inkluderande ljudmiljöer och nya rehabiliteringsstrategier. Detta kommer kunna befrämja aktivt och hälsosamt åldrande samt delaktighet för äldre.

ForskningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll