Diagnostik och behandling av whiplash

Många personer lider av långvariga besvär efter whiplashskada. I den forskningsgrupp jag deltar i, försöker vi utveckla diagnostik och träningsmetoder för behandling av långvariga whiplash-besvär.

Forskning

Organisation