Tidig karakterisering av funktion, fibros och inflammation i levern

Min forskning syftar till att ta fram nya verktyg som gör att läkare snabbare ska kunna ställa en korrekt diagnos hos patienter som lider av leversjukdomar och på så sätt kunna sätta in rätt behandling så tidigt som möjligt.

Sjukdomsprocesser i levern kan grovt delas upp i två delar, akuta och kroniska. De akuta processerna initieras ofta av inlagring av t.ex. fett i levern, som kan vara ett resultat av för mycket alkohol eller en dålig kost. Om detta fortgår en längre tid kan det leda till att en inflammation uppstår i levern.

I detta läge är sjukdomsförloppet fortfarande reversibelt, antingen genom att patienten dricker mindre alkohol och börjar äta bättre, eller genom antiinflammatorisk behandling. Om inflammationen inte försvinner och blir kronisk leder det så småningom till bildandet utav fibros i levern. När tillräckligt mycket fibros bildats övergår sjukdomen till cirros (skrumplever) och är då obotlig och det enda återstående alternativet är levertransplantation. Därför är det viktigt att sjukdomen kan upptäckas så tidigt som möjligt.

Magnetresonanselastografi (MRE) kan ersätta biopsi

Den dominerande metoden för att ställa en diagnos idag är att göra en biopsi. Problemet med in biopsi är dels att den är invasiv och komplikationer kan förekomma och dels att en biopsi endast motsvarar en liten bråkdel av leverns totala volym. Då graden av fibros kan variera i olika delar av levern betyder det att resultatet av en biopsi inte nödvändigtvis är representativt för hela levern.

Min forskning syftar till att ta fram en metod för att med hjälp av magnetresonanselastografi (MRE) kvantitativt kunna skatta både fibros och inflammation i levern. Att kvantitativt mäta fibros i levern med MRE är något som redan kan göras idag. Vår förhoppning är vi genom att använda 3D-multifrekvens-MRE även ska kunna mäta inflammation i levern. Genom att kunna mäta inflammation i levern kan det bli möjligt att upptäcka och börja behandla sjukdomar i ett tidigt stadie, medan de ännu är reversibla.

Kontrastmedelsförstärkta MR-bilder (DCI-MRI) och systembiologi 

En annan del av min forskning är att utveckla metoder för att skatta regional leverfunktion med hjälp av kontrastmedelsförstärkta MR‑bilder (DCE‑MRI) och systembiologi. Från magnetkameraundersökningar med det leverspecifika kontrastmedlet Gd‑EOB‑DTPA (Primovist®) kan tidsserier tas fram över koncentrationen av kontrastmedel i levern. Dessa tidsserier analyseras sedan med hjälp av systembiologi och en mekanistisk matematisk modell. Förhoppningen är att detta ska ge oss skattade kinetiska parametrar över upptaget av kontrastmedel i levern, som ska motsvara leverfunktion hos en patient. Denna information ska t.ex. kunna användas vid planering av resektiv leverkirurgi, för att kunna planera vilka delar av levern som ska tas bort och vilka som ska behållas.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll

Om mig
Visa/dölj innehåll

CV

  • Civilingenjör i teknisk biologi 2015

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll