Whiplashbesvär och cancerrehabilitering

Min forskning handlar huvudsakligen om effekten av nackspecifik träning vid långdragna whiplashbesvär.

Jag är Med Dr och legitimerad sjukgymnast, med specialistkompetens inom primär hälso- och sjukvård, med vilket jag arbetat kliniskt sedan 1990. Jag har olika vidareutbildningar såsom t.ex. examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg II, samt Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT/McKenzie). 

Mitt huvudsakliga forskningsområde handlar om effekten av nackspecifik träning vid långdragna whiplashbesvär i randomiserade studier. Min avhandling bygger på den första av dessa studier. Forskning utöver detta innefattar även cancerrehabilitering samt tidigare forskning om sjukgymnasten som primär bedömare av muskuloskeletala besvär respektive ultraljudsanalyser av trapezius-muskulaturen hos personer med långdragna whiplashbesvär. 

Inom undervisning arbetar jag huvudsakligen med handledning och som tentator av praktiska tentamen i olika terminer på Fysioterapiprogrammet.  

Jag arbetar även inom Region Östergötland, Rehab Väst.

Korta texter
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll