Presentation

Jag har en bakgrund inom utbildningssektorn som gymnasielärare och specialpedagog.

Jag har arbetet inom både gymnasieverksamhet som på kommunal förvaltningsnivå. På Barnafrid får jag möjlighet att tillsammans med kollegor verka för att öka yrkesverksammas kunskap om våld mot barn inom förskola och skola. Barn och ungas rätt att få komma till tals i frågor som rör dem är viktigt och på Barnafrid är en del av vårt arbete att inkludera barn och unga som de rättighetsbärare de är genom olika projekt.