Fotografi av Maria Lindersson

Maria Lindersson

Utredare

I mitt arbete som utredare på Barnafrid inom program förskola och skola önskar jag öka yrkesverksammas kunskap om våld mot barn.

Presentation

Jag har en bakgrund inom utbildningssektorn som gymnasielärare och specialpedagog.

Jag har arbetet inom både gymnasieverksamhet som på kommunal förvaltningsnivå. På Barnafrid får jag möjlighet att tillsammans med kollegor verka för att öka yrkesverksammas kunskap om våld mot barn inom förskola och skola. Barn och ungas rätt att få komma till tals i frågor som rör dem är viktigt och på Barnafrid är en del av vårt arbete att inkludera barn och unga som de rättighetsbärare de är genom olika projekt.

Publikationer

2023

Laura Korhonen, Linnéa Lindholm, Maria Lindersson, Ann-Charlotte Münger (2023) The Inclusion of Children in Public Enquiries on Violence, Health and Welfare: The Example of Sweden Participatory Research on Child Maltreatment with Children and Adult Survivors: Concepts, Ethics, and Methods, s. 197-213 Vidare till DOI