Administratör och samordnare

Mina arbetsuppgifter som administratör för logopedprogrammet

 • Samordnare för verksamhetsförlagd utbildning på logopedprogrammet, VFU
 • LISAM-administratör
 • Ombokare i TimeEdit
 • Beställare i Raindance
 • Rese- och hotellbokare för externa föreläsare
 • Tentamenshantering (TAL)
 • Administration av magisteruppsats
 • Sekreterare vid programmens möten
 • Ansvarig för logopedprogrammets bibliotek
 • Inrapportering av underlag i tidrapporteringssystemet SharePoint
 • Ekonomiadministratör för programmets ekonomiska transaktioner

Mina arbetsuppgifter som samordnare för avd LOA

 • Ekonomiadministration
 • Personaladministration
 • Avdelningsadministration
 • Kontoansvarig IT

OrganisationVisa/dölj innehåll