Samordnare

Mina arbetsuppgifter som samordnare för logopedprogrammet

  • Samordnare för verksamhetsförlagd utbildning på logopedprogrammet, VFU
  • LISAM-administratör
  • Ombokare i TimeEdit
  • Beställare i Raindance
  • Rese- och hotellbokare för externa föreläsare
  • Tentamenshantering (TAL)
  • Administration av magisteruppsats
  • Sekreterare vid programmens möten
  • Ansvarig för logopedprogrammets bibliotek

Organisation Visa/dölj innehåll