Presentation

Publikationer

2018

Marcus Posada

Models and algorithms for integrated special transport services

Licentiatavhandling, sammanläggning

2017

Marcus Posada, Henrik Andersson, Carl Henrik Häll

The integrated dial-a-ride problem with timetabled fixed route service

Ingår i Public Transport

Artikel i tidskrift