Presentation

Enhetschef på Juristenheten samt biträdande chefsjurist

  • Arbetsledning och arbetsfördelning inklusive ansvar för prioritering och handläggning av samtliga ärenden som hanteras vid enheten
  • Avtalshantering (särskilt innefattande avtal avseende större forskningsprojekt)
  • Högskolerätt
  • Immaterialrätt
  • Rättsliga frågor inom gränslandet mellan universitet och landsting
  • Ansvar för affärsjuridisk rådgivning riktad mot forskare kring kommersialisering/skydd av forskningsresultat inkl. juridiskt stöd till Innovationskontoret

Medarbetare vid Juristenheten

Rättsavdelningen