Nytt forskningsprojekt

God auditiv ekologi för aktivt och hälsosamt åldrande

Många äldre personer lider av en hörselskada och upplever att hörapparaterna inte alltid fungerar i bullriga miljöer. Syftet med detta projekt är att undersöka vilka bullriga miljöer som äldre personer vistas i och vilka de upplever som mest utmanade. Vi använder den senaste smartphone-tekniken för automatisk men integritetsskyddad mätning och egen utvärdering av verkliga ljudmiljöer av äldre deltagare. Vi skapar liknande ljudmiljöer i labbet för att undersöka effekten på talkommunikation. Den nya kunskapen om auditiv ekologi kan användas i utformning av inkluderande ljudmiljöer och nya rehabiliterings
-strategier. Detta kommer att befrämja aktivt och hälsosamt åldrande samt deltagande i samhälle för äldre personer.

Projektet finansieras av Forte och är ett samarbete mellan Mary Rudner; Elisabeth Ingo, LiU; Inga Holube, Jade University, Oldenburg, Germany och Valeri Hazan, UCL.


Kognition för kommunikation

Kommunikationsdriften är grundläggande. Många tar talkommunikation för given men under vissa förhållanden måste man faktiskt tänka till. Det är här min forskning kommer in. Jag undersöker kognition för kommunikation.

Försvårande omständigheter

Talkommunikation kan försvåras av både interna och externa faktorer. Externa faktorer kan handla om bakgrundsbrus, eko, utländsk accent, mm. Interna faktorer kan vara trötthet, mental belastning eller att man inte är helt hemma i det talade språket. Det kan också handla om hörselnedsättning. Min forskning har bidragit till vår förståelse av hur kognition spelar roll vid kommunikation för individer med hörselnedsättning, med eller utan hörapparater.

Teckenspråk

När hörselnedsättningen är grav kan teckenspråk vara det naturliga kommunikationssättet. I min forskning har jag undersökt hur teckenspråksanvändning påverkar kognitionen. Tillsammans med andra har jag visat att arbetsminne för teckenspråk är mindre beroende av språkets struktur och seriella uppbyggnad än det talade språket.

Ledarskap och lärande

Jag är biträdande forskningsledare för Linnécentrum HEAD och studierektor för HEAD forskarskola. Jag är ansvarig för kurser i handikappvetenskap och är ledamot i filosofiska fakultetens anställningsnämnd.

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll