Utbildningsadministratör

Som utbildningsadministratör på termin 11, Läkarprogrammet ansvarar jag för det administrativa arbetet inom terminen.

Mina arbetsuppgifter

  • Tät kontakt med terminsansvarig, lärare, studenter och klinikansvariga.
  • Schemaläggning av bl a VFU, verksamhetsförlagd utbildning, samt föreläsningar. Gör också gruppindelningar och detaljschema för vissa moment.
  • Administrativt arbete kring termin 11:s tentamen - sammanställning av tentamensfrågor, layoutarbete, beställningar, sammanställning av resultat och inrapportering av resultat i LADOK.
  • Ansvar för termin 11:s hemsida samt kurssida på LISAM.
  • Jag sköter utvärdering av terminens teoretiska moment, samt ger feedback till föreläsare.
  • Rapporterar in all undervisningsaktivitet rörande termin 11 i Sharepoint.
  • Deltar på olika möten som rör terminen samt arkiverar termin 11:s material.

Organisation