Presentation

Martin Lindvalls forskningsfokus berör hur man kan skapa lyckade interaktioner mellan människor och intelligenta datorsystem inom medicinsk bildinformatik. Hans forskningsområde är primärt människa-datorinteraktion och design av teknologi. Sekundärt berörs även visualisering, artificiell intelligens och maskininlärning.

Martin har en magisterexamen i Kognitionsvetenskap från Linköpings Universitet och har sedan 2008 arbetat som mjukvarudesigner för vårdinformationssystem. Sedan 2016 är han industridoktorand inom Visualisering & Design under handledning av Jonas Löwgren & Anders Ynnerman (LiU) och Claes Lundström (SECTRA).

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

Relaterad informationVisa/dölj innehåll