Eftersom jag hela mitt liv är i kontakt med många världar har jag utvecklat ett djupt intresse för att tänka med erfarenheterna från dem vars anknytning betraktar flera världar - även världar som är motstridiga med varandra.

För närvarande är jag bosatt i Sverige (Linköping), med min vackra familj där vi varje dag uttrycker vår αγάπη / amor (love / kärlek), στοργή / afecto (affection / tillgivenhet), φροντίδα / cuidado (care / omsorg) och θυμό / rabia (anger / ilska) på flera språk, medan våra minnen luktar som Medelhavet lika mycket som lukten av arepas från Bogotas gator. Således skulle jag säga att jag är en socialforskare som ägnar mig åt kvalitativ tvärvetenskaplig forskning med vardaglig erfarenhet som utgångspunkt. Även om jag huvudsakligen är akademiskt utbildad i sociologi och specialiserad på kritiska migrationsstudier, har min upplevda erfarenhet som kompass har gett mig en epistemisk verktygslåda för att förstå rörelser, etnicitet, ras, kön, sexualitet och klass i en globaliserad värld som är infiltrerad av kolonialitet och kapitalism. Mina aktuella forskningsintressen inkluderar geopolitik och kroppspolitik för feministisk kunskapsproduktion inom och utanför det nordiska akademiska sammanhanget, geopolitiken och kroppspolitiken för rörlighet, samt det förflutna, nuet och framtiden för hemförlossning.

Forskningshistoria

Sedan min kandidatexamen i sociologi vid Panteion University, Grekland, blev jag intresserad av migration, vilket ledde mig till mina masterstudier i Migration and Transnationalism i Nottingham, Storbritannien. Trots den begränsade varaktigheten för en MA i Storbritannien (1 år), genomförde jag deltagarobservation och fördjupade intervjuer med internationella studenter för att diskutera deras erfarenheter av gränsöverskridande studier. Denna första kontakt med kvalitativ forskning inom migrationsområdet väckte ännu mer mitt intresse för att följa denna akademiska bana.

Under min doktorandforskning (University of Leicester, Storbritannien) blev jag bekant med implicita och explicita andrafierande praxis mot internationella studenter både på den institutionella nivån för högre utbildning och på migrationspolitiken. Faktum är att migrationskontroll har spridits till universitetsområden och utförs till och med av universitetsagenter som internationella studentkontor. Ännu viktigare är att mina forskardeltagares erfarenheter pekade på suddigheten mellan inkluderande och exklusiva metoder eftersom de regelbundet möttes under hela sin internationella studentresa; från flygplatsen till universitetets klassrum och från studentvisakontor till internationella studentkontor på campus. Syftet med min doktorandforskning var dock långt ifrån att beskriva internationella studenter som offer, utan att tänka med dem om den dubbla effekten av internationella studenters erfarenheter: a) som att avslöja de myriader av mekanismer som homogeniserar internationella studenter i en kategori (studenter utanför EU) ) och samtidigt segmentera dem i hanterbara (under)kategorier och införliva dem endast i "korrekt" omfattning och under "korrekt" tid i landet och universitetet; b) Internationella studenters flera kreativa, omärkbara och/eller mer högljudda strategier för att utmana, förråda, sätta på huvudet, avlägsna från det selektiva/segmenterade välkomnande av dem till Storbritannien och dess högskolor.

Relationen mellan min doktorandforskning och feminism var på en epistemologisk nivå. Det vill säga forskningen utfördes med en feministisk känslighet som inte reducerades till kön utan med en feministisk medvetenhet om att producera kunskap genom att engagera sig med analytiska verktyg och metodologiska strategier som utvecklades som svar på den vita, hetero-patriarkala och positivistiska akademin. Således var min inträdespunkt vardaglig erfarenhet framforskad med hjälp av Collective Memory-Work.

CMW utvecklades av en grupp tyska feministiska vänsterforskare influerade av kritisk psykologi, som ville ompolitisera och omhistorisera erfarenheter inom akademisk forskning, samtidigt som man lämnade de stela gränserna mellan forskare och forskningsobjekt och uppdelningen mellan teori och metod.

När man närmar sig upplevelsen i sin utföringsform och geopolitiska läge, blir den en kraft som tvingar olika teoretiska traditioner att gå samman, bryta disciplinära dikotomier och istället öppna fruktbara tvärvetenskapliga dialoger. Således har mitt pågående intresse för vardaglig upplevelse som förstås som interrelationellt, förkroppsligat, beläget och geo-socio-politiskt, varit ontologiskt och epistemologiskt centralt genom hela min forskning.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Utbildning Visa/dölj innehåll

Handledning av examensarbeten

Sociala medier Visa/dölj innehåll

Deep Feminist Coalitions

Facebookgrupp

Länk till gruppen på Facebook

Quote:

In a world that is infiltrated by coloniality and neoliberal capitalism that continuously naturalise race, ethnic, gender, sex, class, human/non-human dismemberments, this group's burning interest is to reach out and inviting academic/activist/artistic feminist communities to create fruitful exchanges as well as establish feminist alliances, or in the words of Maria Lugones, “deep coalitions” grounded in the loving perception.

Organisation Visa/dölj innehåll