Psykosocialt arbete

Grundutbildning

Socionom, leg. psykoterapeut, Fil. magister i Socialt arbete

Handledare i psykosocialt arbete

Forskning/forskningsintressen

D-uppsats: Samtalsrummets betydelse i familjeterapi (medförfattare: Marie Dunge)

Samverkan med omgivande samhälle

Anställd som familjerådgivare i Norrköpings kommun, 50 %
Handledningsuppdrag inom psykosocialt arbete

Mentorsutbildare i Norrköpings kommun

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll