Kommunikatör Tekniska fakultetskansliet

Jag har en akademisk bakgrund inom medie- och kommunikationsvetenskap. Tidigare arbetat med informations- och kommunikationsfrågor inom så väl offentlig som privat sektor sedan år 2000.

Jag arbetar idag i huvudsak med studentrekrytering, som ansvarig för besöksverksamheten på Tekniska högskolan vid LiU, ansvarig för hemmissionering, Skugga en student, mässor mm.

Vidare fungerar jag som kommunikativt stöd till Maskin och Design-nämnden, som kontaktperson till sektionernas marknadsutskott samt stöd till studievägledarna vid framtagande av informationsmaterial.

Jag arbetar en del med olika layoutarbeten, så som framtagande av rollups, broschyrer, affischer, banners mm. Detta plus mycket mycket mer.

Nätverk

NUAS - Nordiska Universitets Administratörs Samarbetet.