Flerspråkiga praktiker i äldreomsorgen

Min avhandling handlar om vardagliga flerspråkiga samtal i äldreomsorgen med fokus på relationen mellan vårdgivare och vårdtagare. Mitt analytiska intresse är hur deltagare använder multimodala resurser för visa solidaritet. Min metod är multimodal samtalsanalys.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2016

2015

2014

CV
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen

Filosofie masterexamen i allmän språkvetenskap, 2013

Anställning

Doktorand vid Forskarskolan Språk och kultur i Europa.

Handledare doktorsavhandling
Visa/dölj innehåll