Utbildningsadministration inom nationalekonomi

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter på avdelningen för nationalekonomi.

Avdelningen för nationalekonomi ger cirka 60 kurser, både fristående kurser och programkurser som även är fristående eller ingår i kurspaket. Jag ansvarar bland annat för bokning och hantering av tentor, utskick av studieinformation till studenter, uppdatering av kursinformation på webben och stöd till lärarna med betygsrapportering i studieadministrativa system såsom Ladok. Arkivering är också en viktig del av uppdraget, något som jag tidigare hjälpt till med på Regionala etikprövningsnämnden på Medicinska fakultetens kansli.

Som administratör på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling ingår jag i avdelningen för verksamhetsstöd och arbetar i nära samarbete med administratörer på andra ämnesavdelningar framför allt inom den filosofiska fakulteten.

Kollegor
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll