Utbildningsadministration inom nationalekonomi på IEI

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter på avdelningen för nationalekonomi.

Avdelningen för nationalekonomi ger ca 55 kurser, både fristående kurser och programkurser som även är fristående. Jag ansvarar bland annat för bokning och hantering av tentor, utskick av studieinformation och olika sorters rapportering i studieadministrativa system som exempelvis Ladok. Arkivering är också en viktig del av uppdraget, något som jag tidigare hjälpt till med på Regionala etikprövningsnämnden på Medicinska fakultetens kansli.

Som administratör på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling ingår jag i avdelningen för verksamhetsstöd och arbetar i nära samarbete med administratörer på andra avdelningar.

Kollegor
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll