Mert Vural erhöll sin masterexamen i materialvetenskap från Bilkent University i Turkiet 
2009. Under sina forskarstudier arbetade han med flexibla kompositmaterial för mjuk fotonik. Efter sitt magisterarbete började han sin Ph.D. i materialvetenskap vid University of Maryland, med studier av struktur och mekanik hos elastiska nanokompositer för mjuk elektronik. 

Efter att framgångsrikt ha försvarat sin avhandling 2016 började han på Pennsylvania State University som postdoktoral forskare för att studera nanokompositer av proteiner och tvådimensionella (2D) material. Summan av detta arbete har belyst potentialen hos manipulerade proteiner som monteringsverktyg för att programmera organisationen av 2D-kristaller.

År 2018 anslöt han sig till Laboratoriet för organisk elektronik på LiU som postdoktoral forskare, för att fortsätta sitt arbete med kontrollerad montering av nanomaterial och organiska kristaller som möjliggör ett nytt spektrum av material för mjuk elektronik och robotteknik. 

Relaterad information
Visa/dölj innehåll