Kognitiv och språklig utveckling

Syftet med min forskning är att få kunskap om samband mellan kognitiva och språkliga förmågor hos barn. Jag är särskilt intresserad av hur språkliga förmågor, kognitiva förmågor, och miljöfaktorer påverkar barns kommunikation. Jag är också intresserad av att ta reda på hur språklig förmåga påverkar barns prestation på kognitiva tester.


PublikationerVisa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll