Ekonom

Jag är ekonom på Verksamhetsstöd på Institutionen för datavetenskap.

Jag arbetar med bokslut, budget och prognos, analys och uppföljningar samt redovisning av EU-projekt.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats