Kommunikatör på IEI och redaktör på KOM

Min främsta arbetsuppgift är att berätta om den spännande och intressanta forskning som finns vid IEI. 

Jag arbetar både med text och bild och är även webbredaktör för liu.se. Jag föreläser om medier och nyheter och leder kursen Forskningskommunikation för doktorander, 5 hp. På halvtid är jag också redaktör i KOM:s innehållsredaktion där jag tillsammans med ett par kollegor leder det dagliga arbetet. Praktiskt delar jag min arbetstid mellan A-huset (IEI) och D-huset (KOM). Någon dag i veckan brukar jag också jobba hemifrån. Jag nås alltid på telefon, mejl och teams.

Mina arbetsuppgifter:

  • Forskningskommunikation
  • Nyheter från IEI och LiU
  • Webbredaktör
  • Övrigt kommunikationsarbete på IEI
  • Redaktör på KOM:s innehållsredaktion
  • Kursledare för Forskningskommunikation för doktorander (5 hp)

Kommunikation på IEI

Avdelningen för verksamhetsstöd inom IEI

Publikationer