Presentation

Applikationsenheten driver teknisk systemförvaltning och vidareutveckling av de många IT-system som används både av studenter och anställda på LiU. Dels handlar det om egenutvecklade system, som Studentportalen eller kurshanteringssystemet Bilda, dels har vi byggt ut befintliga system som Sharepoint och Sitecore, till exempel i LiU:s lärplattform Lisam och på vår externa webbplats.

Parallellt med förvaltning och vidareutveckling av befintliga system pågår det en del nyutvecklingsarbete, där våra utvecklare samarbetar tätt med IT-arkitekterna, projektledare och utvecklare från Projekt- och utvecklingsenheten.

Om IT-avdelningen
Visa/dölj innehåll